o systemie  .::.   szukaj  .::.   główna
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierająch informacje o środowisku i jego ochronie.

Formularz F - karta informacyjna dla:
- prognoz oddziaływania na środowisko,
- dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- opracowań ekofizjograficznych,
- rejestrów substancji niebezpiecznych
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- rejestrów poważnych awarii

Pozycja Wyszczególnienie
Numer wpisuNr 1269
Nazwa dokumentuPrognoza oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentuPrognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015"
Data i miejsce sporządzenia dokumentu2008-06-17 Jarocin
Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)Zarząd Powiatu w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin
REGON:
Wykonawca dokumentu (w tym REGON)"EKOINŻYNIERIA" Marcin Bartczak
ul. Wrocławska 13
63-200 Jarocin
REGON: 251450852
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, Wydział Budownictwa i Środowiska, pokój nr 11, tel. (062) 747 19 60, (062) 747 19 08
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokumentNr 1170 Nr 1168 Nr 1270 Nr 1305
Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentuNr 3 Nr 1097 Nr 43 Nr 1267 Nr 1268 Nr 1270 Nr 1743 Nr 1755 Nr 1841 Nr 1842 Nr 1843 Nr 1844 Nr 1845 Nr 1846
Uwagi-

Starostwo...